Ons CV

Wij zijn een nieuwe partij, maar nemen een enorme schat aan ervaring mee. Om dit te onderbouwen laten wij u graag zien wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan:

De Esch

Natuurlijk zijn we blij met het plan de Esch. Er worden maar liefst 51 woningen gebouwd en dat is hard nodig. Onze bezwaren in een eerder stadium hingen samen met de in onze ogen te hoge kavelprijzen, waardoor er voor starters weinig betaalbare woningen over bleven. Gelukkig was de rechter het met ons eens en zijn de prijzen daarna aangepast. We hopen dat, ondanks de stijgende bouwkosten, vele starters een goede kavel kunnen vinden op de Esch.

Glashoes

Het Glashoes is wel een beetje een soap geworden in Tubbergen…

We stonden achter het concept van het Glashoes, waarin het ging om ontmoeten, verbinden en inspiratie. Het zou moeten leiden tot de nodige “reuring” in het centrum van Tubbergen.
De uiteindelijke vormgeving en de vele miljoenen die het ging kosten, maakte ons kritisch. We hadden o.a. de volgende vragen en opmerkingen over het uiteindelijke raadsvoorstel:
-Geeft de invulling van het Glashoes wel de gewenste reuring?
-Past dit bouwwerk van glas en hout wel bij de bebouwing van ons plein?
-Is 11-13 miljoen niet erg veel geld voor een Glashoes?
-Hebben we voldoende aandacht gegeven aan de alternatieve plannen?
-Wat vindt de bevolking eigenlijk van dit plan?

Daarna kwam natuurlijk de dramatische raadsvergadering op 26 april jl. waarbij een raadsmeerderheid van het CDA het eenzijdige besluit nam voor de businesscase en het voorlopig ontwerp van het Glashoes. Een amendement van de drie andere partijen werd genegeerd en er werd een klap gegeven op het Glashoesbesluit. Triomfantelijke gezichten bij veel CDA raadsleden en Alexander Plegt werd de mond gesnoerd. Hij mocht nog wel even meedelen dat hij uit de coalitie stapte. Na een lawine van kritiek in de Tubbergse samenleving, stapte ook GB/VVD uit de coalitie en was de breuk compleet.
Nu we enkele maanden verder zijn heeft de nieuwe wethouder Trees Vloothuis het onzalige plan van het Glashoes on hold gezet. CDA raadsleden konden niet anders dan tijdens de raadsvergadering van 6 juli jl. akkoord gaan met een amendement, waarin een pas op de plaats wordt gemaakt voor het Glashoes en alle opties voor het centrumplein weer open zijn.
Inmiddels voert de wethouder gesprekken met allerlei groepen uit de samenleving en zal ze rond de jaarwisseling een gemeentevisie m.b.t. het centrumbeleid presenteren.


Soweco

Soweco behoorde volgens de deskundigen tot de champions league van sociale werkbedrijven. Er was sprake van grote deskundigheid en ook grote betrokkenheid bij de doelgroep. Tijdens de opening van de tentoonstelling over 50 jaar Soweco, sprak wethouder van Abbema van Twenterand de historische woorden: “We kunnen helemaal niet zonder Soweco”. Enkele maanden later werden we als raadsleden door wethouder de Witte geïnformeerd over de op handen zijnde sluiting. Waar we jarenlang in gezamenlijkheid met 6 gemeenten hadden opgetrokken, bleek de chemie over en viel de Soweco uit elkaar. Jazeker, het kostte ons jaarlijks een flinke bijdrage, maar we hadden het er voor over, want deze doelgroep mocht niet achter de spreekwoordelijke geraniums verdwijnen…
De werkelijkheid van vandaag is anders. De gemeenten Rijssen/Holten en Hellendoorn hebben snel hun biezen gepakt. Almelo en Twenterand vormen het bestuur van de nieuwe organisatie onder de naam Ontplooj. Tubbergen en Wierden dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid meer, maar nemen (voorlopig) wel diensten af.

Conclusie: Er is een goed functionerende sociale werkplaats om zeep geholpen en we moeten nog maar afwachten hoe de toekomst van de doelgroep er uit gaat zien op termijn. Daarnaast volgt er nog een verdeling van de gemaakte kosten, waarvoor alle zes gemeenten aan de lat staan.