Wie zijn wij

De volgende mensen vormen samen dé lokale partij van de gemeente Tubbergen; Lokaal Sterk!

Alexander Plegt

Geboren en getogen in Langeveen, tegenwoordig wonend in Tubbergen. In 2014 kwam ik voor eerst in aanraking met lokale politiek, door mede-oprichter te zijn van Dorpen Centraal. Lokaal is voor mij erg belangrijk omdat het staat voor onafhankelijkheid van Den Haag. Volgens mij moet het niveau van de gemeenteraad omhoog door een verandering in de manier waarop beslissingen worden genomen. Ieder raadslid moet voor zichzelf nadenken en kunnen beslissen ‘voor’ of ‘tegen’ een voorstel te stemmen. Hierdoor komt het gezonde boerenverstand terug en gaan we alleen bezig met die zaken die ertoe doen.

Ik ben trots op hetgeen we afgelopen jaren hebben bereikt, en waar we voor gestaan hebben. Zo mag men dankzij ons nog motorcrossen op eigen terrein en mogen inwoners inspreken in raadsvergaderingen. We hebben nee gezegd tegen zowel het opheffen van Soweco als de wijze waarop het proces Glashoes is verlopen.

Op basis van doorzettingsvermogen en karakter ben ik gekomen tot hier en ga nu met heel veel zin en energie bouwen aan Lokaal Sterk!


Henk Wessels

Ik ben raadslid sinds 2010 voor de PvdA. De belangrijkste reden om politiek actief te worden was en is voor mij dat iedereen in de (Tubbergse) samenleving mee moet kunnen doen en dat niemand aan de kant komt te staan. Daarom raken onderwerpen als (kinder) armoede en de groeiende kloof tussen arm en rijk mij bijzonder.

Daarnaast wil ik me graag inzetten voor een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.
Ik heb gekozen voor de overstap naar een nieuwe, lokale partij om uiteindelijk een betere balans in onze gemeenteraad te realiseren. We hopen met een mooie kandidatenlijst een goede verkiezingsuitslag neer te zetten en politiek te voeren op basis van gezond verstand.


Marian de Boer

Mijn naam is Marian de Boer. Vanaf maart 2018 heb ik namens de PvdA in de gemeenteraad van Tubbergen gezeten.
Met de overstap naar Lokaal Sterk hoop ik op een goede verdeling in onze raad, een raad waarin op basis van goede argumenten en het democratisch proces, de beste beslissingen voor onze gemeenschap genomen worden.
Ik wil alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om armoede uit onze gemeente te verbannen. Dit kan niet en dit mag niet.

Het stimuleren van een inclusieve samenleving, waarin plaats is voor iedereen ongeacht wie hij of zij is of wil zijn.
Samen werken aan een gezonde en duurzame leefomgeving voor iedereen is belangrijk voor de toekomst van ons en iedereen die na ons komt. Met nieuwe energie en nieuw elan willen we ons graag inzetten voor u en onze mooie gemeente.


Norbert van de Graaf

Mijn naam is Norbert van de Graaf en ik woon sinds 2007 in Tubbergen. Ik ben hier ondernemer, werkzaam in de eerstelijnszorg en vanaf 2018 ben ik drie jaar raadslid geweest voor de Gemeentebelangen VVD. Hier heb ik mij met name geprobeerd in te zetten voor bestuurlijke vernieuwing.

Ik denk dat de wijze waarop we in Tubbergen in een gemeenteraad tot besluitvorming komen moet veranderen. Dat een gemeenteraad moet bestaan uit zelfstandig denkende raadsleden die besluiten neemt op basis van wat wordt opgehaald in de samenleving. Hierbij rekening houdend met een partij-ideologie dus herkenbaarheid voor de inwoners.

Ik richt mijzelf daarbij met name op gezondheid, sport en bewegen, de kansen die jongeren krijgen op de woningmarkt en de mogelijkheden voor de jeugd qua kennis en ontwikkeling. Samenwerking op open en transparante wijze door alle betrokken partijen is hierbij mijn voornaamste aandachtspunt.


Martine Nijkamp

Mijn naam is Martine Nijkamp, 37 jaar en trotse moeder van twee mooie jongens. Geboren en getogen in Langeveen en inmiddels twaalf jaar woonachtig in het prachtige Tubbergen. In het dagelijks leven ben ik onder meer werkzaam voor de gemeente Tubbergen. De gemeente die mij aan het hart gaat en waarvoor ik mij met hart en ziel wil inzetten.

Deze motivatie ligt vooral in mijn overtuiging dat iedereen -jong, oud, arm en rijk en ongeacht gender, geslacht en seksuele voorkeur- het verdient om gelijk behandeld te worden. Zeker als het armoede betreft weet ik, als ervaringsdeskundige, hoe ongelijk de wereld is als het gaat om de grootte van iemands portemonnee. Qua mogelijkheden, maar ook als het gaat om begrip en sociale gelijkheid. Dat kan anders. Dat moet anders! Maar bovenal wil ik vooral een luisterend oor zijn. Een raadslid en volksvertegenwoordiger die dicht bij de inwoners staat, open staat voor een gesprek en suggesties over de te varen koers in de gemeente Tubbergen. Als je wilt dat mensen zich gehoord voelen, dan zal je moeten luisteren. Alleen dan gaan we richting een toekomst waarin iedereen gelijk is. Want iedereen doet mee, en iedereen doet ertoe.


Rutger Plegt

Mijn naam is Rutger Plegt, 30 jaar oud en opgegroeid in Langeveen. Vanaf het punt dat Dorpen Centraal als éénmansfractie verder ging in de Tubbergse politiek, ben ik via de zijlijn betrokken geraakt bij de gemeenteraad en haar taken. De frisse start van Lokaal Sterk en de aanwas van nieuwe en ervaren leden, vond ik het een mooi moment om mij actiever met de lokale politiek te gaan bezighouden.

Hoewel ik vind dat we het in het algemeen ‘goed’ hebben in de gemeente Tubbergen, vind ik het belangrijk dat we dit voor de toekomst behouden of verbeteren. Het is in mijn ogen onacceptabel dat wij aan de ene kant praten over een gemeentehuis van minstens 11 miljoen euro en we tegelijkertijd meer dan 100 kinderen hebben die in armoede opgroeien. Dat vind ik niet passen bij de Tubbergse samenleving en schetst bij mij het beeld dat de gemeenteraad soms behoorlijk ver weg staat van de burger.


Ceciel Heithuis-Booijink

Geboren en getogen in het dorp Fleringen zet ik mij in als lid van de dorpsraad, voorzitter van de volleybalvereniging en voorzitter van de stichting voor historisch onderzoek. Ik ken de gemeentelijke politiek vanuit de ambtelijke invalshoek. Aansluiten bij de nieuwe partij Lokaal Sterk betekent voor mij dat ik niet langer aan de zijlijn ga staan om kritiek te leveren, maar daadwerkelijk mee wil werken aan een noodzakelijke verandering in de bestuurscultuur in Tubbergen.

Ik wil mij ervoor inzetten dat besluiten genomen worden nadat er in de openbaarheid een dialoog is gevoerd. In deze dialoog moeten vele verschillende perspectieven naar voren komen. Ik zal mij sterk maken om ook te luisteren naar de meningen van mensen die minder goed vertegenwoordigd zijn in de politieke arena. Ik vind daarnaast dat er meer aandacht moet zijn voor de uitvoering van beleid. De vraag is hoe we algemene uitgangspunten en maatwerk met elkaar kunnen verenigen. Dit vereist van alle mensen die binnen de overheidsinstellingen werken dat ze dichtbij, benaderbaar en betrokken zijn.


Louis Veldhuis

Ik hou niet van politiek! En toch ga ik me inzetten voor Lokaal Sterk.
Ik hou namelijk van samenwerken, organiseren en besturen.
Doelen stellen en deze met elkaar nastreven.

De doelen van Lokaal Sterk spreken mij enorm aan. Hier wil ik mee aan de slag. Los van landelijk politieke belangen en vrij van partij discipline. Met een mooie groep mensen het beste realiseren voor de inwoners van Tubbergen.

Wie ben ik?
Een sportieve, breed geïnteresseerde vader van 3 getrouwde zonen. Getrouwd met beeldend kunstenaar Thea de Bie. Samen hebben we 5 kleinkinderen en wonen we ruim 25 jaar in Tubbergen. De laatste 10 jaar was ik werkzaam bij “The International School Twente” als “Biology Teacher”.
Wat zijn mijn kwaliteiten:

  • Breed opgeleid in Natuurwetenschappen
  • Sportmentaliteit en teamsporter
  • Ruime bestuurlijke ervaring
    Een bij mij passend Credo is:
    “Hoe groter de diversiteit des te krachtiger de leefgemeenschap”.

Lokaal Sterk is een mooie mix van mensen afkomstig uit verschillende partij disciplines. Samen en met gezond verstand, ga ik strijden in het belang van onze inwoners.

Ik heb er zin in!